0555312101 - מבוא למדעי הנתונים למהנדסים

סמסטר ב' תש"ף - 2020

מרצה: פרופ' רן גלעד-בכרך שעת קבלה: ימי חמישי בין 12-1

מתרגל: מר משה ירחמיאל

הקורס מועבר בצורה וירטואלית.


שיעורים

שיעור 1: מה זה מדעי הנתונים? תהליך העבודה, מקורות מידע, מאגרי נתונים יחסיים וידאו

שיעור 2: בדיקת מידע, הצגת מידע, הורדת מימד וידאו מחברת

שיעור 3: למידה לא מונחה וידאו מחברת

שיעור 4: למידה מונחה ורגרסיה וידאו מחברת

שיעור 5: הכללה וקלסיפיקציה וידאו

שיעור 6: הכללה ומפרידים לינאריים וידאו

שיעור 7: נורמליזציה, רגולריזציה ומטריקות וידאו מחברת 1 מחברת 2

שיעור 8: מדדים לקלסיפיקציה ואתיקה וידאו דו"ח בנושא אתיקה ורגולציה של בינה מלאכותית

שיעור 9: עצים וידאו

שיעור 10: רשתות נוירונים וידאו

שיעור 11:II רשתות נוירונים וידאו

שיעור 12:סיבתיות וידאו

שיעור 13:סיכום וידאו


תרגולים

תרגול 1: מבוא לפייתון וחבילות. וידאו מחברת

תרגול 2: המשך היכרות עם חבילות כמו numpy וpandas. וידאו מחברת

תרגול 3: וויזואליזציה בpandas. וידאו מחברת

תרגול 4: PCA & Clustering וידאו מחברת + פונקציות

תרגול 5: Linear Regression & Polinomial regression וידאו מחברת + דאטא

תרגול 6: Logistic Regression וידאו מחברת + דאטא

תרגול 7: SVM, Validation and Cross-Validation וידאו מחברת + דאטא

תרגול 8: Decision Trees, Imbalanced Data and Missing Data וידאו מחברת + דאטא

תרגול 9: Feature Selection I וידאו מחברת + דאטא

תרגול 10: Feature Selection II וידאו מחברת + דאטא

תרגול 11: Neural Networks I וידאו מחברת + דאטא

תרגול 12: Neural Networks II וידאו מחברת

תרגול 13: חזרה למבחן וידאו


העשרה

קבלת החלטות בתנאי חוסר ודאות